Regulamin Sklepu Tkany Magazyn

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym tkanymagazyn.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez Tkany Magazyn Michał Walczak 62-560 Skulsk Lisewo 12, posługującą się nadanym
jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8751176347 oraz numerem statystycznym REGON 670393796

Sprzedawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej tkanymagazyn@wp.pl
b. telefonicznie pod numerem 512120790
c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.tkanymagazyn.pl

3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
4. Adres pod jakim można składać reklamacje: Michał Walczak 62-560 Skulsk Lisewo 12.

I. Postanowienia ogólne

1. Realizacja zamówień od 2 do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Lub złożenia zamówienia za pobraniem
2. Odbiór osobisty tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tel 512120790

3. Wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich cena wysyłki zależna od wielkości lub wagi zamówienia.


II. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania towaru na zasadach i w sposób określony na stronie. Odstąpienie od umowy.
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji znajdujących się na stronie odstąpienie od umowy.
3. Nie podlega prawie zwrotu towar przygotowany pod indywidualne zamówienie klienta.
4. Nie podlega prawie zwrotu towar szyty na indywidualne zamówienie klienta, po wcześniejszym ustaleniu i zatwierdzeniu przez klienta zamówienia – w tym przypadku przysługuje prawo reklamacyjne.
5. Dostarczenie towaru zwracanego leży po stronie kupującego, i to kupujący pokrywa w całości koszty dostarczenia zwrotu do sprzedającego
( należy wybrać najtańszą formę doręczenia rejestrowanego, aby przesyłka nie zaginęła ). Nie przyjmujemy paczek reklamacyjnych wysłanych do naszej firmy za pobraniem.
6. Sprzedający po otrzymaniu zwrotu i pozytywnym potwierdzeniu stanu towaru zwraca kwotę transakcji kupującemu jaką poniósł
( towar + koszt przesyłki) lub częściowy zwrot jeżeli był zakup wielo-przedmiotowy, w tym przypadku zwrotowi podlega tylko koszt towaru zwracanego. Sprzedający na podstawie oświadczenia przesyła kwotę zwrotu na wskazany rachunek bankowy klienta w terminie do 14 dni.

Odstąpienie od umowy

pdfIII. Reklamacje

1. Reklamację dotyczącą niezgodności ilości, uszkodzenia materiał, uszkodzenia w transporcie prosimy zgłosić wysyłając
e-maila: tkanymagazyn@wp.pl do 3 dni od odebrania przesyłki.
2. Odesłanie reklamacji do sprzedawcy pokrywa Kupujący. Koszty ponownej dostawy reklamowanego towaru do Kupującego pokrywa
Sprzedawca.
Reklamacja nie będzie uwzględniona w następujących przypadkach:
1. Jeżeli wada towaru powstała na skutek jego niewłaściwego użycia (np. nieprzestrzegania wskazówek dotyczących prania) lub przechowywania.
2. Tkaniny sprzedawane na metry należy reklamować przed ich przecięciem, a jeżeli wada zostanie odkryta dopiero w trakcie ich obróbki należy niezwłocznie przerwać prace, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona.
3. Jeżeli Kupujący nie dostarczy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
4. Nie podlegają zwrotom towary w stanie przetworzonym. Reklamowanie towaru w stanie przetworzonym nie będzie uznawane przez
sprzedającego za uzasadnione. Za przetworzenie towaru uznawane jest jego pocięcie na części.
5. Nie podlegają zwrotowi towary posiadające wady nieistotne tzn. nie mające istotnego wpływu na efekt końcowy który może być
osiągnięty przy profesjonalnym jego przetworzeniu np. niewielkie zabrudzenie.